Samvida Shikshak/TET Exam

Book Compare (0)


(25% Off)
Lucent's Bal Vikas Avam Shikshashastra (Child Development And Pedagogy)

Lucent's Bal Vikas Avam Shikshashastra (Child Development And Pedagogy)

RS. 68.00 RS. 90.00

(30% Off)
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - वर्ग 1 अर्थशास्त्र  विषय
(30% Off)
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - वर्ग 1 रसायन विज्ञान विषय
(30% Off)
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - वर्ग 1 वाणिज्य विषय
(30% Off)
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - वर्ग 1 भूगोल विषय

मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - वर्ग 1 भूगोल विषय

RS. 165.00 RS. 235.00

(30% Off)
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - वर्ग 1 गणित विषय

मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - वर्ग 1 गणित विषय

RS. 230.00 RS. 325.00

(30% Off)
(30% Off)
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - वर्ग 1 इतिहास विषय

मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - वर्ग 1 इतिहास विषय

RS. 150.00 RS. 210.00

(30% Off)
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - वर्ग 1 जीव विज्ञान विषय
(30% Off)
मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - वर्ग 1 भौतिक विज्ञान विषय
(30% Off)
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - गणित 2018 - वर्ग -2

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - गणित 2018 - वर्ग -2

RS. 252.00 RS. 360.00

(30% Off)
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा  वर्ग -2 सामाजिक विज्ञान

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग -2 सामाजिक विज्ञान

RS. 266.00 RS. 380.00

(30% Off)
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - गणित 2018 - वर्ग -1

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - गणित 2018 - वर्ग -1

RS. 224.00 RS. 320.00

(30% Off)
उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - |भौतिकी | वर्ग -1

उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2018 - |भौतिकी | वर्ग -1

RS. 224.00 RS. 320.00

(30% Off)
उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी वर्ग -1  साल्व्ड पेपर 2008  व  2011

उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी वर्ग -1 साल्व्ड पेपर 2008 व 2011

RS. 175.00 RS. 250.00